ترجمه Pusillanimity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بزدلي‌ , در فارسی : جبن‌ , به فارسی : كم‌ دلي‌ , سایر ترجمه ها : كم‌ جراتي‌.

Pusillanimity به چه معناست و Pusillanimity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pusillanimity

ترسويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسويي‌, ترجمه ترسويي‌, کلمات شبیه ترسويي‌ , بزدلي‌ به لاتین , جبن‌ به لاتین , كم‌ دلي‌ خارجی , كم‌ جراتي‌. در زبان
دانلود فایل ها