ترجمه Pustulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كورك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد جوش‌ , در فارسی : يا چرك‌ دانه‌.

Pustulation به چه معناست و Pustulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pustulation

كورك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كورك‌, ترجمه كورك‌, کلمات شبیه كورك‌ , ايجاد جوش‌ به لاتین , يا چرك‌ دانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها