ترجمه Put About در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پريشان‌ شدن‌.

Put About به چه معناست و Put About یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Put About

برگشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگشتن‌, ترجمه برگشتن‌, کلمات شبیه برگشتن‌ , پريشان‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها