ترجمه Put Away در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنار گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مردود ساختن‌ , در فارسی : ط‌لاق‌ دادن‌ , به فارسی : تمام‌ غذا يا

Put Away به چه معناست و Put Away یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Put Away

كنار گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كنار گذاردن‌, ترجمه كنار گذاردن‌, کلمات شبیه كنار گذاردن‌ , مردود ساختن‌ به لاتین , ط‌لاق‌ دادن‌ به لاتین , تمام‌ غذا يا خارجی
دانلود فایل ها