ترجمه Put Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاموش‌ كردن‌. می باشد

Put Out به چه معناست و Put Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Put Out

خاموش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خاموش‌ كردن‌., ترجمه خاموش‌ كردن‌., کلمات شبیه خاموش‌ كردن‌.
دانلود فایل ها