ترجمه Put Through در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌نتيجه‌ رساندن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارتباط‌ پيدا كردن‌ , در فارسی : واداشتن‌.

Put Through به چه معناست و Put Through یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Put Through

به‌نتيجه‌ رساندن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی به‌نتيجه‌ رساندن‌, ترجمه به‌نتيجه‌ رساندن‌, کلمات شبیه به‌نتيجه‌ رساندن‌ , ارتباط‌ پيدا كردن‌ به لاتین , واداشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها