ترجمه Put Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متحمل‌ شدن‌ , در فارسی : برگزيدن‌ , به فارسی : بيگودي‌ بگيسو زدن‌

Put Up به چه معناست و Put Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Put Up

گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گذاردن‌, ترجمه گذاردن‌, کلمات شبیه گذاردن‌ , متحمل‌ شدن‌ به لاتین , برگزيدن‌ به لاتین , بيگودي‌ بگيسو زدن‌ خارجی
دانلود فایل ها