ترجمه Put Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در ظ‌رف‌ گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسته‌ بندي‌ كردن‌ , در فارسی : كنسرو كردن‌ , به فارسی : كنار

Put Up به چه معناست و Put Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Put Up

در ظ‌رف‌ گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در ظ‌رف‌ گذاردن‌, ترجمه در ظ‌رف‌ گذاردن‌, کلمات شبیه در ظ‌رف‌ گذاردن‌ , بسته‌ بندي‌ كردن‌ به لاتین , كنسرو كردن‌ به لاتین , كنار خارجی
دانلود فایل ها