ترجمه Putlock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معماران‌ پا روي‌ ان‌ ميگذارند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كف‌ چوب‌ بست‌.

Putlock به چه معناست و Putlock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putlock

معماران‌ پا روي‌ ان‌ ميگذارند به خارجی , ریشه انگلیسی معماران‌ پا روي‌ ان‌ ميگذارند, ترجمه معماران‌ پا روي‌ ان‌ ميگذارند, کلمات شبیه معماران‌ پا روي‌ ان‌ ميگذارند , كف‌ چوب‌ بست‌. به لاتین
دانلود فایل ها