ترجمه Putrefy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرك‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گنداندن‌.

Putrefy به چه معناست و Putrefy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putrefy

چرك‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرك‌ كردن‌, ترجمه چرك‌ كردن‌, کلمات شبیه چرك‌ كردن‌ , گنداندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها