ترجمه Putrescencty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnecsertup) گنديدگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فساد , در فارسی : پوسيدگي‌.

Putrescencty به چه معناست و Putrescencty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putrescencty

(ecnecsertup) گنديدگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnecsertup) گنديدگي‌, ترجمه (ecnecsertup) گنديدگي‌, کلمات شبیه (ecnecsertup) گنديدگي‌ , فساد به لاتین , پوسيدگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها