ترجمه Putrescent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbicsertup) گنديده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فساد پذير.

Putrescent به چه معناست و Putrescent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putrescent

(elbicsertup) گنديده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbicsertup) گنديده‌, ترجمه (elbicsertup) گنديده‌, کلمات شبیه (elbicsertup) گنديده‌ , فساد پذير. به لاتین
دانلود فایل ها