ترجمه Putridity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنديدگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعفن‌.

Putridity به چه معناست و Putridity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putridity

گنديدگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گنديدگي‌, ترجمه گنديدگي‌, کلمات شبیه گنديدگي‌ , تعفن‌. به لاتین
دانلود فایل ها