ترجمه Putter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بازي‌ گلف‌) چوگان‌ دسته‌ كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ول‌ گشتن‌ , در فارسی : مهمل‌ گشتن‌

Putter به چه معناست و Putter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putter

(بازي‌ گلف‌) چوگان‌ دسته‌ كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (بازي‌ گلف‌) چوگان‌ دسته‌ كوتاه‌, ترجمه (بازي‌ گلف‌) چوگان‌ دسته‌ كوتاه‌, کلمات شبیه (بازي‌ گلف‌) چوگان‌ دسته‌ كوتاه‌ , ول‌ گشتن‌ به لاتین , مهمل‌ گشتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها