ترجمه Pycnic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cinkyp) ادم‌ شكم‌ گنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ شكم‌ بزرگ‌ واندام‌ خپله‌.

Pycnic به چه معناست و Pycnic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pycnic

(cinkyp) ادم‌ شكم‌ گنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cinkyp) ادم‌ شكم‌ گنده‌, ترجمه (cinkyp) ادم‌ شكم‌ گنده‌, کلمات شبیه (cinkyp) ادم‌ شكم‌ گنده‌ , داراي‌ شكم‌ بزرگ‌ واندام‌ خپله‌. به لاتین
دانلود فایل ها