ترجمه Pygmean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (naeamgyp ymgyp=) قد كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوتوله‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌

Pygmean به چه معناست و Pygmean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pygmean

(naeamgyp ymgyp=) قد كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (naeamgyp ymgyp=) قد كوتاه‌, ترجمه (naeamgyp ymgyp=) قد كوتاه‌, کلمات شبیه (naeamgyp ymgyp=) قد كوتاه‌ , كوتوله‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ به لاتین
دانلود فایل ها