ترجمه Pygmoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوتوله‌. می باشد

Pygmoid به چه معناست و Pygmoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pygmoid

كوتوله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كوتوله‌., ترجمه كوتوله‌., کلمات شبیه كوتوله‌.
دانلود فایل ها