ترجمه Pygmy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ymgip) كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قد كوتاه‌ , در فارسی : ادم‌ كوتاه‌ قد , به فارسی : ميمون‌

Pygmy به چه معناست و Pygmy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pygmy

(ymgip) كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ymgip) كوتاه‌, ترجمه (ymgip) كوتاه‌, کلمات شبیه (ymgip) كوتاه‌ , قد كوتاه‌ به لاتین , ادم‌ كوتاه‌ قد به لاتین , ميمون‌ خارجی
دانلود فایل ها