ترجمه Pyjamas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (samajap=) پيژامه‌ (پاي‌ جامه‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباس‌ خواب‌ مردانه‌.

Pyjamas به چه معناست و Pyjamas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyjamas

(samajap=) پيژامه‌ (پاي‌ جامه‌) به خارجی , ریشه انگلیسی (samajap=) پيژامه‌ (پاي‌ جامه‌), ترجمه (samajap=) پيژامه‌ (پاي‌ جامه‌), کلمات شبیه (samajap=) پيژامه‌ (پاي‌ جامه‌) , لباس‌ خواب‌ مردانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها