ترجمه Pyramid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هن.) هرم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (درجمع‌) اهرام‌ , در فارسی : شكل‌ هرم‌ ساختن‌ , به فارسی : رويهم‌

Pyramid به چه معناست و Pyramid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyramid

(هن.) هرم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (هن.) هرم‌, ترجمه (هن.) هرم‌, کلمات شبیه (هن.) هرم‌ , (درجمع‌) اهرام‌ به لاتین , شكل‌ هرم‌ ساختن‌ به لاتین , رويهم‌ خارجی
دانلود فایل ها