ترجمه Pyrene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ومتبلور. می باشد

Pyrene به چه معناست و Pyrene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyrene

ومتبلور. به خارجی , ریشه انگلیسی ومتبلور., ترجمه ومتبلور., کلمات شبیه ومتبلور.
دانلود فایل ها