خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42337 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42337','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42337 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pyric به فارسی

ترجمه Pyric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ سوختن‌.

Pyric به چه معناست و Pyric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyric

اتشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتشي‌, ترجمه اتشي‌, کلمات شبیه اتشي‌ , مربوط‌ به‌ سوختن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: