ترجمه Pyric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ سوختن‌.

Pyric به چه معناست و Pyric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyric

اتشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتشي‌, ترجمه اتشي‌, کلمات شبیه اتشي‌ , مربوط‌ به‌ سوختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها