ترجمه Pyrolysis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتشكافت‌. می باشد

Pyrolysis به چه معناست و Pyrolysis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyrolysis

اتشكافت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اتشكافت‌., ترجمه اتشكافت‌., کلمات شبیه اتشكافت‌.
دانلود فایل ها