ترجمه Pyronine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) پيرونين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنگهاي‌ قليايي‌ زرد.

Pyronine به چه معناست و Pyronine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyronine

(ش‌.) پيرونين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) پيرونين‌, ترجمه (ش‌.) پيرونين‌, کلمات شبیه (ش‌.) پيرونين‌ , رنگهاي‌ قليايي‌ زرد. به لاتین
دانلود فایل ها