ترجمه Pyrophoric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتش‌ زا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نورزا.

Pyrophoric به چه معناست و Pyrophoric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyrophoric

اتش‌ زا به خارجی , ریشه انگلیسی اتش‌ زا, ترجمه اتش‌ زا, کلمات شبیه اتش‌ زا , نورزا. به لاتین
دانلود فایل ها