ترجمه Pyroxene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) پيروكسين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماده‌ معدني‌ بلوري‌ وسفيد.

Pyroxene به چه معناست و Pyroxene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyroxene

(مع.) پيروكسين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) پيروكسين‌, ترجمه (مع.) پيروكسين‌, کلمات شبیه (مع.) پيروكسين‌ , ماده‌ معدني‌ بلوري‌ وسفيد. به لاتین
دانلود فایل ها