ترجمه Pyxidium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واز نيم‌پايينش‌ جدا ميگردد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجري‌.

Pyxidium به چه معناست و Pyxidium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyxidium

واز نيم‌پايينش‌ جدا ميگردد به خارجی , ریشه انگلیسی واز نيم‌پايينش‌ جدا ميگردد, ترجمه واز نيم‌پايينش‌ جدا ميگردد, کلمات شبیه واز نيم‌پايينش‌ جدا ميگردد , مجري‌. به لاتین
دانلود فایل ها