ترجمه Pyxie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yxip می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : eixip) (گ‌.ش‌.) بوته‌ خزنده‌ وهميشه‌ بهار.

Pyxie به چه معناست و Pyxie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pyxie

(yxip به خارجی , ریشه انگلیسی (yxip, ترجمه (yxip, کلمات شبیه (yxip , eixip) (گ‌.ش‌.) بوته‌ خزنده‌ وهميشه‌ بهار. به لاتین
دانلود فایل ها