ترجمه Qoph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hpoc می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : hpok=) نوزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ عبري‌.

Qoph به چه معناست و Qoph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Qoph

(hpoc به خارجی , ریشه انگلیسی (hpoc, ترجمه (hpoc, کلمات شبیه (hpoc , hpok=) نوزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ عبري‌. به لاتین
دانلود فایل ها