ترجمه Quad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچيده‌عايق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (درمط‌بعه‌)قط‌عه‌ سربي‌ , در فارسی : چهار قلو , به فارسی : (.tv):

Quad به چه معناست و Quad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quad

پيچيده‌عايق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچيده‌عايق‌, ترجمه پيچيده‌عايق‌, کلمات شبیه پيچيده‌عايق‌ , (درمط‌بعه‌)قط‌عه‌ سربي‌ به لاتین , چهار قلو به لاتین , (.tv): خارجی
دانلود فایل ها