ترجمه Quadoed Cable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كابل‌ چهارسيمه‌. می باشد

Quadoed Cable به چه معناست و Quadoed Cable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadoed Cable

كابل‌ چهارسيمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كابل‌ چهارسيمه‌., ترجمه كابل‌ چهارسيمه‌., کلمات شبیه كابل‌ چهارسيمه‌.
دانلود فایل ها