ترجمه Quadrat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقسيم‌ كردن‌. می باشد

Quadrat به چه معناست و Quadrat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadrat

تقسيم‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقسيم‌ كردن‌., ترجمه تقسيم‌ كردن‌., کلمات شبیه تقسيم‌ كردن‌.
دانلود فایل ها