ترجمه Quadratic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درجه‌ دوم‌. می باشد

Quadratic به چه معناست و Quadratic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadratic

درجه‌ دوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درجه‌ دوم‌., ترجمه درجه‌ دوم‌., کلمات شبیه درجه‌ دوم‌.
دانلود فایل ها