ترجمه Quadric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار تايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ربعي‌.

Quadric به چه معناست و Quadric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadric

چهار تايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهار تايي‌, ترجمه چهار تايي‌, کلمات شبیه چهار تايي‌ , ربعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها