ترجمه Quadrivium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهارم‌ دوره‌ ليسانس‌. می باشد

Quadrivium به چه معناست و Quadrivium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadrivium

چهارم‌ دوره‌ ليسانس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چهارم‌ دوره‌ ليسانس‌., ترجمه چهارم‌ دوره‌ ليسانس‌., کلمات شبیه چهارم‌ دوره‌ ليسانس‌.
دانلود فایل ها