ترجمه Quadrumvirate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rivmurdauq) (م‌.م‌.) انجمني‌ مركب‌ از چهار تن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چهار

Quadrumvirate به چه معناست و Quadrumvirate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadrumvirate

(rivmurdauq) (م‌.م‌.) انجمني‌ مركب‌ از چهار تن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rivmurdauq) (م‌.م‌.) انجمني‌ مركب‌ از چهار تن‌, ترجمه (rivmurdauq) (م‌.م‌.) انجمني‌ مركب‌ از چهار تن‌, کلمات شبیه (rivmurdauq) (م‌.م‌.) انجمني‌ مركب‌ از چهار تن‌ , چهار به لاتین
دانلود فایل ها