ترجمه Quadruple Address در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با نشاني‌ چهار كانه‌. می باشد

Quadruple Address به چه معناست و Quadruple Address یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadruple Address

با نشاني‌ چهار كانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی با نشاني‌ چهار كانه‌., ترجمه با نشاني‌ چهار كانه‌., کلمات شبیه با نشاني‌ چهار كانه‌.
دانلود فایل ها