ترجمه Quadruplet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار گانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اربعه‌ , در فارسی : چهارقلو.

Quadruplet به چه معناست و Quadruplet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadruplet

چهار گانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهار گانه‌, ترجمه چهار گانه‌, کلمات شبیه چهار گانه‌ , اربعه‌ به لاتین , چهارقلو. به لاتین
دانلود فایل ها