ترجمه Quadruplet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار قلو. می باشد

Quadruplet به چه معناست و Quadruplet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadruplet

چهار قلو. به خارجی , ریشه انگلیسی چهار قلو., ترجمه چهار قلو., کلمات شبیه چهار قلو.
دانلود فایل ها