ترجمه Quadruplicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسخه‌ تهيه‌ كردن‌. می باشد

Quadruplicate به چه معناست و Quadruplicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadruplicate

نسخه‌ تهيه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نسخه‌ تهيه‌ كردن‌., ترجمه نسخه‌ تهيه‌ كردن‌., کلمات شبیه نسخه‌ تهيه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها