ترجمه Quaere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yreuq) جستار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوال‌.

Quaere به چه معناست و Quaere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quaere

(yreuq) جستار به خارجی , ریشه انگلیسی (yreuq) جستار, ترجمه (yreuq) جستار, کلمات شبیه (yreuq) جستار , سوال‌. به لاتین
دانلود فایل ها