ترجمه Qualification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرط‌ , در فارسی : قيد , به فارسی : وضعيت‌ , سایر ترجمه ها : شرايط‌ صلاحيت‌.

Qualification به چه معناست و Qualification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Qualification

صفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صفت‌, ترجمه صفت‌, کلمات شبیه صفت‌ , شرط‌ به لاتین , قيد به لاتین , وضعيت‌ خارجی , شرايط‌ در زبان , صلاحيت‌.انگلیسی
دانلود فایل ها