ترجمه Qualitative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيفي‌. می باشد

Qualitative به چه معناست و Qualitative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Qualitative

كيفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كيفي‌., ترجمه كيفي‌., کلمات شبیه كيفي‌.
دانلود فایل ها