ترجمه Quantify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كميت‌ را تعيين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چندي‌ بيان‌ كردن‌ , در فارسی : محدود كردن‌

Quantify به چه معناست و Quantify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quantify

كميت‌ را تعيين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كميت‌ را تعيين‌ كردن‌, ترجمه كميت‌ را تعيين‌ كردن‌, کلمات شبیه كميت‌ را تعيين‌ كردن‌ , چندي‌ بيان‌ كردن‌ به لاتین , محدود كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها