ترجمه Quantitative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمي‌. می باشد

Quantitative به چه معناست و Quantitative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quantitative

كمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كمي‌., ترجمه كمي‌., کلمات شبیه كمي‌.
دانلود فایل ها