ترجمه Quantizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تدريجي‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پله‌اي‌ كننده‌.

Quantizer به چه معناست و Quantizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quantizer

تدريجي‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تدريجي‌ كننده‌, ترجمه تدريجي‌ كننده‌, کلمات شبیه تدريجي‌ كننده‌ , پله‌اي‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها