ترجمه Quantum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كميت‌ , در فارسی : اندازه‌ , به فارسی : درجه‌ , سایر ترجمه ها : ميزان‌ مبلغ‌.

Quantum به چه معناست و Quantum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quantum

مقدار به خارجی , ریشه انگلیسی مقدار, ترجمه مقدار, کلمات شبیه مقدار , كميت‌ به لاتین , اندازه‌ به لاتین , درجه‌ خارجی , ميزان‌ در زبان , مبلغ‌.انگلیسی
دانلود فایل ها