ترجمه Quarantine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرنتينه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قرنط‌ينه‌ , در فارسی : محل‌ قرنط‌ينه‌ , به فارسی : قرنط‌ينه‌ كردن‌.

Quarantine به چه معناست و Quarantine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarantine

قرنتينه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قرنتينه‌, ترجمه قرنتينه‌, کلمات شبیه قرنتينه‌ , قرنط‌ينه‌ به لاتین , محل‌ قرنط‌ينه‌ به لاتین , قرنط‌ينه‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها