ترجمه Quarrier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارگر معدن‌ سنگ‌. می باشد

Quarrier به چه معناست و Quarrier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarrier

كارگر معدن‌ سنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارگر معدن‌ سنگ‌., ترجمه كارگر معدن‌ سنگ‌., کلمات شبیه كارگر معدن‌ سنگ‌.
دانلود فایل ها