ترجمه Quarter Hour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پانزده‌ دقيقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ربع‌ ساعت‌.

Quarter Hour به چه معناست و Quarter Hour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quarter Hour

پانزده‌ دقيقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پانزده‌ دقيقه‌, ترجمه پانزده‌ دقيقه‌, کلمات شبیه پانزده‌ دقيقه‌ , ربع‌ ساعت‌. به لاتین
دانلود فایل ها